Registruotiems vartotojams
 
Pasirinkite paslaugą
eTelemetrija
eTransportas
eSauga
ePagalba
Naujienos
2009-08-26
 
UAB "AKTKC" dviems projektams skirtas ES finansavimas
 


2009 m. rugpjūčio 14 d. pasirašytos finansavimo sutartys su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), skirtos dviejų UAB „AKTKC“ projektų, „Telemetrinis techninių įrenginių valdymas, techninės priežiūros ir apsaugos organizavimas bei atsiskaitymai mobiliuoju telefonu“ (M2M) ir „Pagalbos asmenims ekstremaliose situacijose iškvietimo valdymas“ (Pagalbos iškvietimo sistema), įgyvendinimui.

UAB „AKTKC“ įgyvendinamų projektų trukmė 18 mėnesių, numatoma įgyvendinimo pabaiga – 2011 metų sausio mėn. Projektai skirti inovatyvių paslaugų prototipų kūrimui, panaudojant naujas technologijas ir UAB „AKTKC“ patirtį saugos ir valdymo sprendimų srityje, siekiant praplėsti rinkoje egzistuojančių produktų ir paslaugų spektrą bei vartotojų gaunamą naudą.

Projektas M2M skirtas įvairios įrangos nuotoliniam valdymui ir administravimui sukuriant reikalingą technologinę ir programinę bazę. Industrinėje aplinkoje yra daug geografiškai įvairiose vietose išsidėsčiusios inžinerinės įrangos, kurios priežiūrai ir aptarnavimui privalomi periodiniai vizitai, taip pat daugėja smulkių automatizuotų įrenginių, susijusių su prekių ar paslaugų teikimu, kurie šiai dienai valdomi lokaliai tam panaudojant žmogiškuosius resursus, programuojamus prieigos raktus arba lokalią mokėjimo sistemą.

Projekto M2M tikslas – sudaryti sąlygas įdiegtos įrangos pagalba gaunamos technologinės informacijos pagrindu darbo stotyje stebėti daugelio nutolusių įrenginių būsenas realiu laiku, nuotoliniu būdu keisti parametrus, gauti išsamias ataskaitas, greičiau reaguot į sutrikimus, o nuotolinio valdymo būdu inicijavus apmokėjimą, įrenginys galėtų išduoti prekę ar suteikti paslaugą, už kurias apmokama per mobiliojo ryšio abonento ar mokėjimo kortelės sąskaitą. Įrangai sudėtingėjant ir brangstant, svarbu užtikrint jos apsaugą, o techninę priežiūrą vykdyti optimaliai panaudojant išteklius (darbuotojus, transportą) ir realiame laike planuojant veiksmus. Projekto eigoje numatoma technologinė plėtra - technologinė bazė (kompiuterinė ir programinė įranga) duomenų gavimui, įrangos valdymui, mobiliems mokėjimams valdyti, vieninga M2M paslaugų valdymo sistema, integruota su jau teikiamomis apsaugos ir transporto valdymo sistemomis. Sėkmingas projekto realizavimas prisidės prie paslaugų/prekių tiekėjų darbo našumo didinimo, veiklos procesų optimizavimo, naujų mobiliojo telefono panaudojimo galimybių, vartotojų elgsenos keitimo sukuriant patogesnį gyvenimą. Be Europos Sąjungos (ES) paramos projektas gali būti nerealizuotas ar užtrukti gerokai ilgiau, nes tokio universalaus prototipo kūrimas yra brangi ilgalaikė investicinė veikla. Įgyvendinus projektą bus sukurtas unikalus rinkoje ir visapusiškas sprendimas.

Antruoju projektu siekiama panaudojant gaunamą dalinį finansavimą sukurti universalios pagalbos iškvietimo sistemos prototipą, kurį pritaikius praktikoje jis būtų naudingas ne tik vartotojams – miestų gyventojams, vairuotojams ir kt. – bet ir supaprastintų spec. tarnybų darbo koordinavimą ekstremaliose situacijose. Kuriamos pagalbos iškvietimo sistemos esmė – vienu mygtuko paspaudimu ar automatiškai suveikus tam tikriems davikliams inicijuojamas ryšys su 24val./parą dirbančiais stebėjimo pulto operatoriais, kurie valdo pagalbos prašymus ir nukreipia juos atitinkamoms spec. tarnyboms. Šiuolaikinių technologijų pagalba su pagalbos prašymu automatiškai gaunamos buvimo vietos koordinatės ir kita svarbi informacija sutrumpins tarnybų reagavimo laiką, o kartu ir sumažins žalos asmens sveikatai mastą ir net žalos aplinkai dydį. Projekto metu numatoma pagalbos iškvietimo sistemą pritaikyti trims sritims - pagalbos iškvietimui viešose vietose mieste, personalizuotam pagalbos iškvietimui ir pagalbos iškvietimui automobilyje. Kiekvienai iš šių sričių bus naudojamas atskiras pagalbos iškvietimo įreginys, geriausiai atitinkantis konkrečios situacijos poreikius. Pagalbos prašymų perdavimo ir reagavimo organizacinė schema taip pat bus pritaikyta kiekvienai sričiai - pagalbos prašymai viešoje vietoje ir personalizuoti pagalbos prašymai bus apdorojami UAB „AKTKC“ stebėjimo pulto, tuo tarpu pagalbos prašymai iš automobilių bus apdorojami bendradarbiaujant su Bendruoju pagalbos centru (projekto eCall reikalavimai). Toks sprendimas ir jo pritaikymas praktikoje papildys viešųjų institucijų teikiamas paslaugas ir praplės gyventojų gaunamą naudą.

M2M projektui skirtas finansavimas iki 460 135 litų, o Pagalbos iškvietimo sistemos - iki 428 748 litų. Projektus iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT“.

Daugiau informacijos teikia: Aistė Spirgytė, 8-5 244 00 03, aiste.spirgyte@aktkc.lt