Registruotiems vartotojams
 
Pasirinkite paslaugą
eTelemetrija
eTransportas
eSauga
ePagalba
Naujienos
2013-12-09
 
Sėkmingas projekto „Aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimas
 

UAB „AKTKC“ kartu su UAB „Algoritmų sistemos“ sėkmingai įgyvendino projektą „Aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos sukūrimas“, Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-015, dalinai finansuojamą iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę INTELEKTAS LT.

Projekto metu sukurta aktyvi atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėsenos sistema, skirta regiono atliekų tvarkymo sistemos (ATS) efektyvumui didinti ir mažinti neigiamą atliekų tvarkymo poveikį, panaudojant modernių informacijos ir ryšių (IRT) ir geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijų teikiamas galimybes. Siekiant sistemos universalumo ir įvertinant eksporto galimybes neprisirišama prie administracinio teritorijos suskirstymo, todėl regionas suprantamas kaip tam tikra geografinė teritorija, kurioje ATS dalyviai vykdo veiklą. 

Tai integrali regioninė atliekų tvarkymo IS, apimanti pagrindinius ATS dalyvių duomenų srautus, optimizuojanti atliekų susidarymo, saugojimo, surinkimo, apdorojimo ir apskaitos procesus, apjungiant juos su atliekų susidarymo prognozės modeliu, poveikio vertinimo modeliu, strateginiais ATS dalyvių veiklos rodikliais.

Projektui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 794.613,02 Lt parama. Projekto įgyvendinimo trukmė 33 mėnesiai.

Jeigu domitės sukurtu sprendiniu ar turite klausimų, rašykite info@aktkc.lt