Registruotiems vartotojams
 
Pasirinkite paslaugą
eTelemetrija
eTransportas
eSauga
ePagalba
        Paslaugos

  • eTelemetrija – nutolusių objektų technologinės įrangos valdymas, veikimo kontrolė, apskaitos prietaisų duomenų atvaizdavimas ir pan. Projektavimas, įrengimas bei techninė priežiūra. Ryšiui naudojamos globalios ryšių technologijos (Internet/GPRS/EDGE/UMTS/PSTN) ir specializuota telemetrinė įranga.

  • eTransportas – transporto kontrolės paslauga, suteikianti vartotojui galimybę stebėti kontroliuojamą transportą internete realiu laiku bei gauti telemetrinę informaciją iš transporto priemonės (kuro lygis, temperatūra krovinių skyriuje, greitis, variklio būsena...). transporto priemonių signalizacijos būklės stebėjimo 24 val./parą Apsaugos centro“ centralizuotame stebėjimo pulte (CSP) ir reagavimo į pavojaus pranešimus paslauga.
  • eSauga – privačių, komercinių bei administracinių patalpų ir teritorijų nuolatinė techninė bei fizinė apsauga ir valdymas naudojant globalias ryšių sistemas (Internet/GPRS/EDGE/UMTS/PSTN). Įsilaužimo ir gaisro signalizavimo sistemų projektavimas, įrengimas bei techninė priežiūra. Saugos organizavimo bei rizikos valdymo audito paslaugos.
  • ePagalba – bendroji pagalba gyventojams individualiomis priemonėmis, skirta asmenims užpuolimo, sveikatos sutrikimo, nelaimės ar ekstremalios situacijos atveju teikiama įrenginio ER24 GSM vieno mygtuko paspaudimu.

  • KurEsi? – išankstinio mokėjimo vietos nustatymo paslauga su įvairia įranga:

- Transportas – orientuota į lengvąjį transportą, bet tinka ir sunkiajam.

Nešiojami pagalbos įrenginiai – skirti pavieniams darbuotojams, vaikams, senjorams, specialių poreikių

turintiems asmenims, augintiniams.


  • KąDaryt?užduočių valdymo paslauga mobiliam darbui planuoti bei kontroliuoti. Sistema suteikia galimybę apskaityti ir kontroliuoti užsakymų srautus, išteklius ir darbuotojų apkrovas. Už biuro ribų veikiantys darbuotojai žymi užduočių eigą specialioje programėlėje išmaniajame įrenginyje, o biuro darbuotojai stebi veiklos progresą internetinėje programoje.