Registruotiems vartotojams
 
eSauga
eSauga naujienos
Gyventojams
Verslui
Paslaugų veikimo principas
Paslaugų teikimo teritorija
Paslaugų užsakymas
Realaus laiko saugos ir telemetrijos sprendimas

Produkto autorius: UAB „AKTKC“ – „Apsaugos centras“.

Produkto pavadinimas: REALAUS LAIKO SAUGOS IR TELEMETRIJOS SPRENDIMAS „ST24 GSM“.

Produkto sukūrimo metai: 2007.

Produkto įvertinimas: Asociacijos "AVG" kokybės konkurso "Metų gaminys 2007" prizas ir diplomas.
 
Produkto taikymo sritys:
  • Objektų apsauga;
  • Šilumos, vandens, elektros apskaita ir valdymas;
  • POS, telekomunikaciniai mazgai, technologinė įranga;
  • Aplinkos ir technologiniai matavimai ir pan.
 
Produkto sukuriama vertė:
  • STABILUMAS – apsaugotas turtas, stabilūs verslo ciklai, rizikos valdymas, nuostolių prevencija;
  • KONKURENCINIS PRANAŠUMAS – kliento veiklos efektyvumas, patenkinti vartotojai;
  • EKONOMIŠKUMAS – išlaidų sumažinimas, resursų kontrolė ir apskaita.
 
REALAUS LAIKO SAUGOS IR TELEMETRIJOS SPRENDIMAS „ST24 GSM“ (toliau – Produktas) veikia IP (Internet protocol) technologijos pagrindu ir yra skirtas stacionarių technologinės paskirties objektų apsaugai bei minėtų objektų technologinės įrangos nuotolinio valdymo – telemetrijos organizavimui. Produktas skirtas nedidelės duomenų perdavimo spartos - telemetrijos sprendimams, t. y. kada reikia siųsti/priimti duomenis-infrmaciją dažnai (iki keliolikos kartų per min. pvz. kas 5 s) bet nedidele apimtimi (paketais po 100-150 baitų). Produktas yra paslaugų teikimo ir eksplotavimo stadijoje. Vienas Produkto įdiegimo pavyzdžių – Aplinkos apsaugos agentūros prie LR Aplinkos ministerijos LR radiacijos monitoringo projektas „Radis“. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2006 m. IIQ ir nuo pilno projekto paleidimo dienos Produktas veikia be sutrikimų. Projekto apimtis 11 vnt. Lietuvos nacionaliniu mastu išdėstytų objektų.

Produktą sudaro:

   • Technologinė – aparatinė dalis. GSM GPRS tinkle veikiantis technologinis įrenginys ST24 GSM (toliau – Įrenginys), susidedantis iš GSM modemo ir mikroprocesorinio valdiklio. Prie Įrenginio skaitmeninių ir analoginių prievadų ir išvadų (I/O) yra prijungiami objekto davikliai, jutikliai ir diskretinio ar tolygaus valdymo įrenginiai. Įrenginys turi RS-232 „skaidrią“ sąsają per kurią į abi puses praleidžiama objekte esančios technologinės įrangos informacija originalaus protokolo lygmenyje. Įrenginys su centralizuotu stebėjimo pultu ar centrine darbo stotimi (serveriu) komunikuoja GSM GPRS kanalu. Per duomenų atskyrimo ir maršrutizavimo darbo stotį-serverį yra atskiriami saugos ir telemetrijos duomenys reikalingi objekto saugai bei Produkto darbo užtikrinimui ir Kliento poreikiams reikalingi technologiniai duomenys-informacija, kurie pagal paskirstomi į atskiras programines aplikacijas: CSP ir Kliento. Išskirtinis produkto funkcionalumas yra nuolatinė (kas 1-10 min.) ryšio tarp Įrenginio ir CSP bei viso Produkto veikimo kontrolė.
 
   • Programiniai aplikaciniai sprendimai. Sprendimo realizavimui yra sukurta unikali Įrenginio programinė įranga (firmware), duomenų atskyrimo-maršrutizavimo darbo stoties-serverio bei CSP programinės įrangos (software). Kliento ar trečios šalies technologinė aplikacinė programinė įranga (software) bendrauja su technologinio įrenginio programine įranga (software/firmware) originalaus protokolo pagalba per RS-232 ir/ar Ethernet sąsajas. Visas duomenų-informacijos perdavimas nuo Įrenginio iki CSP ir Kliento realizuotas IP protokolo pagrindu.
 
   • Organizacinės priemonės. Klientas priima/siunčia iš/į objekto savo aktualius technologinius duomenis-informaciją (struktūrinėje schemoje pažymėta raudonai). Tai atliekama Kliento programinėje aplikacijoje ir objekte esančios technologinės įrangos programinėje aplikacijoje (technologinio įrenginio/kompiuterio). „Apsaugos centas“ į CSP programines aplikacijas priima technologinę bei su objekto sauga susijusią informaciją (struktūrinėje schemoje pažymėta mėlynai), bei esant poreikiui siunčia technologinius duomenis ar komandas duomenų atskyrimo-maršrutizavimo darbo stočiai - serveriui bei Įrenginiui. Dėmesio! Be nuolatinės 24 val. technologinės-organizacinės Produkto priežiūros, dėl tokių priežasčių, kaip trikdžiai GSM tinkle, Įrenginio firmware sustojimas, GSM GPRS technologinių ypatumų ir pan. negalima užtikrinti maksimaliai stabilaus Produkto darbo, dėl ko reikalingas 24 val. dirbantis CSP. Į „Apsaugos centro“ CSP gavus: [1] su objekto sauga siunčiama greitojo reagavimo saugos darbuotojų grupė, [2] su Produkto darbo sutrikimu susijusią technologinę informaciją Produkto darbas 24 val. bandomas atstatyti nuotoliniu būdu, esant aparatiniam gedimui ar elektros/ryšio sutrikimui informuojamas Klientas (e-paštu, telefonu, SMS) ar elektros tiekimo įmonė ar ryšio teikėjas ar į objektą siunčiamas techninio aptarnavimo personalas.