Registruotiems vartotojams
 
eTelemetrija
Apie eTelemetriją
eTelemetrija naujienos
Specializuotas skambučių centras

Telemetrija


Telemetrija yra mokslo ir technikos sritis. Jos tikslas - sukurti sistemas procesų kontrolei ir automatizavimui.

Šiandieninė telemetrijos sąvoka apima eilę sudėtingų procesų, apimančių:

  • nutolusios įrangos parametrų nuskaitymą įvairių daviklių pagalba,
  • parametrų persiuntimą laidiniu, radijo, GSM tinklu ar internetu į darbo stotis (serverius),
  • duomenų apdorojimą, modifikavimą (pvz. impulsai paverčiami litrais ar vatais), kaupimą, analizę.

Priklausomai nuo poreikio ir galimybių su įrenginiu vyksta vienpusis ar dvipusis "bendravimas".Pirmieji bandymai – 18 a. pab.
Pirmieji nuotolinio stebėjimo bandymai
ir su tuo susiję patentai užfiksuoti 18 a. pab. Tačiau sistemos rimčiau pradėjo vystytis tik prieš II Pasaulinį karą, kaip lokalus sprendimas, pvz. gamybos parametrų stebėjimas įvairiuose technologinio proceso taškuose, kuriuos apeit ir suregistruot pernelyg sunku, o kartais neįmanoma dėl žmogui pavojingų sąlygų (atominės elektrinės, chemijos pramonė ir kt.). Vėliau šios sistemos sudėtingėjo, o duomenų atvaizdavimui ir valdymui pradėtos kurti unikalią situaciją atvaizduojančios programinės aplikacijos, bendriniu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) pavadinimu.

 

Plėtra antroje 20-ojo amžiaus pusėje

20a. 7 dešimtmetyje, pritaikius belaides technologijas ir prasidėjus kompiuterizacijai, telemetrijos tinklas plėtėsi ir paplito gamtos reiškinių ir pokyčių stebėjimui (oro ar vandens temperatūra, vandens lygis, seisminis aktyvumas ir kt.). Tokiam stebėjimui pakako gauti duomenis iš plataus stebėjimų tinklo kelis kartus per parą ar pavojaus atveju. 

Tobulėjant technikai ir atsiradus daugybei ją kontroliuojančių mikroprocesorių, nebeužteko reto duomenų nuskaitymo po fakto. Ypač, kai pažangiausią, sudėtingiausią ir brangiausią techniką kūrė kariškiai. Nepilotuojamo karinio lėktuvo katastrofos atveju informacija gali būti prarasta, o savalaikė informacija suteikia galimybes koreguoti skrydį ir išvengt blogiausio. Todėl vis labiau tobulinta belaidė realaus laiko valdymo sistema.

 

Šuolis 20-ojo amžiaus pabaigoje

Tikras telemetrijos proveržis įvyko 20a. paskutinį dešimtmetį, įsigalėjus GSM technologijoms. Jos užtikrino beveik visur esantį ryšio tinklą ir vis pigesnį ir greitesnį duomenų perdavimą (GSM>GPRS>EDGE>3G). Gal po metų kitų atskiruose projektuose bus naudojamas WiMax ar GSM 4G ryšys. Todėl šiuo metu ir eilinis namų ūkio vartotojas jau gali leisti sau valdyti namuose esančią įrangą SMS pranešimais, o sudėtingesnėse sistemose, prisijungti prie namų kompiuterio ir pakeisti patalpos šilumos nustatymus, įmonė iš biuro valdyti visą miesto gatvių apšvietimo tinklą ar nuskaityti gyventojų skaitiklių parodymus vienu klavišo paspaudimu.